Festival Na vodě je multižánrový nejen hudební festival, který se koná každoročně na konci léta v překrásném zcela přírodním amfiteátru na přehradě Lučina u Tvarožné Lhoty.

Počátky festivalu sahají až do roku 1997, kdy se v nedaleké Strážnici začaly konat Festivaly křesťanských písní. Právě dobrá úroveň zdejších křesťanských schól, nadšení mladých lidí, vstřícnost obce Tvarožná Lhota a především vůle uskutečnit něco nového, originálního a užitečného pro lidi kolem, pomohly ke zrodu Festivalu Na vodě.

Festival se postupně vypracoval až na dnešní mezinárodní úroveň a má již své pevné místo v kulturním dění. Kažý ročník navštěvuje až 4000 diváků z celé České a Slovenské republiky. Z původní výhradně křesťanské akce se stal festival multižánrový, otevřela se tak možnost široké spolupráce, která festivalu dodává jeho originální a nezaměnitelnou tvář. Křesťanské a morální hodnoty jsou základním kritériem pro festival i dnes.

Své umění na Lučině již předvedli umělci z Čech, Slovenska, Polska, Anglie a dokonce i z Afriky. Vystoupili zde například Jiří Pavlica s Hradišťanem, Petr Bende, folková legenda Kamelot, anglické seskupení Heaven´s Shore, skupiny Jablkoň, Ginevra, Stanley a Kapucíni, Družina, Poutníci, Michael, Nsango Malamu, Šatlava, Michael, The Elements a další. Sólovým vystoupením přispěli Eva Henychová, Wabi Daněk, Pavel Dobeš, Richard Čanaky... Své umění předvedly i scholy Juventus, Paprsky, VeKa a spousta dalších interpretů. Nejedná se pouze o hudební přehlídku, v programu každého ročníku jsou k vidění videklipy, dokumenty, vodní balety, fontány a každý festival zakončuje velkolepý ohňostroj.

Téměř celý festival je zabezpečen dobrovolnicky velkou skupinou mladých lidí. Právě díky spolupráci různorodého mladého kolektivu různých názorů, schopností a vyznání se dokáží realizovat neskutečné věci. Obrovité nadšení, které nic na světě nezlomí, dokázalo překonat už nejednu překážku, vyřešit nejeden problém.  

Velké díky patří všem partnerům, sponzorům a dobrodincům festivalu, bez jejichž spolupráce by se toto krásné, originální a především společné dílo nikdy neuskutečnilo.

 

Kam putuje výtěžek festivalu ...


Festival Na vodě se od roku 2007 stal charitativní akcí. Výtěžek každého ročníku putuje na misijní účely do chudých zemí třetího světa. Zejména poslední 2 festivaly podpořili misie v Tanzánii. V této překrásné východoafrické zemi je Safari, Kilimanjaro, největší africké jezera, ovšem je to taky země, která patří mezi 10 nejchudších států světa, v rámci nebezpečných nemocí patří rovněž mezi nejubožejší země. Velké problémy s pitnou vodou, díky špatné a minimální zdravotní péči vysoká úmrtnost novorozeňat, zcela běžné jsou nemoci jako AIDS, malárie, cholera, žlutá zimnice, spavá nemoc, gramotnost dospělých dosahuje max. 60 %.
Místní řád Panny Marie – královny apoštolů pracuje v jihozápadní části země v těch nejodlehlejších a těžko přístupných oblastech. Buduje zde školy, kliniky, sirotčince a úspěšně systematicky pracuje s místními obyvateli.
Občanské sdružení Bez mámy se rozhodlo řád podpořit, postavit školu, kliniku, misijní stanici a sirotčince ve vesnici Mahango. Celý projekt je zaměřen asi pro 10 000 lidí a především velký počet strádajících dětí. Díky výtěžku Festivalu Na vodě se podpořila stavba misijní stanice, vybavila se škola a začaly se stavět sirotčince.

S VAŠÍ POMOCÍ LZE POMOCI VELKÉMU POČTU LIDÍ V CHUDÝCH ZEMÍCH „TŘETÍHO SVĚTA“.

Jak to všechno začalo ...
Hlavní sponzoři a partneři
Všechna práva vyhrazena FestivalNaVode.cz 2003 - 2015 ... Fotografie na pozadí: Miroslav Král ... Grafické zpracování & CMS redakční systém: IDEX.cz